O nás

Firma MaxLINK-WiFi vznikla jako absolventský projekt v červnu roku 2007.
V době, kdy jsem já (Pavel Smolka, DiS.) studoval Vyšší odbornou školu v Olomouci, oboru Telekomunikační technologie a rozhodoval se nad zadáním své absolventské práce, napadlo mě postavit si vlastí síť, která by byla založena na nejmodernější technologii z oblasti WiFi. Projekt se úspěšně zdařil a zrodila se síť s maximální účinností a stabilitou."

Projekt mi z velké části umožnila zrealizovat firma Solid Team s.r.o. (www.solidteam.cz) v zastoupení pan Ing. Petr Létal, Ph.D. . Velkou část na úspěchu a rozvoji sítě má i pan Petr Losa, Dis. - jakožto správce sítě - (www.losa.cz) a pan Martin Belobrad - jako designér a programátor - (www.soundczeck.eu) .

Hlavním bodem celé sítě jsem zvolil 25m vysoký komín bývalé mlékárny, sýrárny v obci Troubky. Areál v dnešní době pronajímá výše zmiňovaná firma SolidTeam s.r.o. . Z tohoto místa se síť rozrůstá do dalších lokalit. Jako první místo, kam jsme expandovali byl podnik Českomoravské Štěrkovny a.s. pobočka Tovačov. Na vrcholu úpravny štěrkopísku jsme vytvořili vysílač, který nám pokryl oblast Lobodice, Ivaň, Anín, Oplocany a Polkovice. Dalším místem, kam jsme se rozrostli byla příměstská část Přerov-Henčov.
Koncem roku 2009 jsme vytvořili bezdrátový spoj i do města Tovačov, kde jsme zasíťovali část sídliště Zvolenov.

Postupem času se jistě síť bude rozrůstat i o další lokality.

Facebook

Servisní linka 24/7

+420 607 226 760