Hlas (VoIP)

VoIP je technologie, umožňující přenos digitalizovaného hlasu prostřednictvím počítačové sítě.

Využívá se pro telefonování prostřednictvím Internetu, intranetu nebo jakéhokoliv jiného datového spojení.

Základní ceník:

Ceník služeb
Aktivace jednoho účtu 1,20 (1,00)Kč
Přidělení geografického čísla zdarma
Podrobný výpis hovorů zdarma

Národní volání Kč / min1) tarifikace2)
7:00 - 19:00 19:00 - 7:00
volání v rámci ČR 1,00 (0,83) 0,50 (0,41) 1+1
hovory do sítě mobilních operátorů ČR 2,26 (1,87) 1+1
příchozí volání3) -0,05
hovory v rámci sítě ha-vel zdarma
hovory do sítí CESNETVOIPEXNETWAY802.VOX zdarma

1) cena v Kč s DPH (bez 21% DPH)

2) první číslo udává minimální zpoplatněnou délku hovoru, druhé časový interval účtování, údaje v sekundách.

3) je připisováno ve formě kreditu na ha-loo účet; netýká se hovorů příchozích ze sítí ha-vel, CESNET, VOIPEX, NETWAY a 802.VOX.

Podrobný ceník naleznete ke stažení zde.

Facebook

Servisní linka 24/7

+420 607 226 760